Conscients de la importància de conscienciar sobre medi ambient i sostenibilitat, Anoia Patrimoni para especial atenció al vessant comunicatiu, tant intern com extern. L’empresa utilitza formats sostenibles pels suports de comunicació vers les persones usuàries i treballadores.   I en aquest sentit, adquirim el compromís Impressió 0 seguint les següents pautes:  
  • Es prioritzen els suports en format digital, minimitzant l’ús del paper o utilitzant paper amb qualitat ambiental (paper amb certificació FSC), a poder ser 100% reciclat.
La certificación de la cadena de custodia en el sistema FSC - Software ISO
  • Es propicia un aprofitament màxim del paper fent servir formats estàndards i fent un ús intel·ligent del color a les impressions quan són necessàries.
 
  • Les comunicacions amb els clients s’efectuen de forma digital, amb la consegüent reducció en l’ús de paper i tintes.