Entenem que la nova situació generada pel COVID-19 ens obliga a, com a mínim de forma temporal si bé indeterminada, a aplicar un nou protocol de seguretat sanitària. Aquest es configura en les següents mesures. 

Us d’elements EPI

Els nostres acompanyants patrimonials disposaran i faran servir d’Equipaments de Protecció Individuals, consistents en:

  • Mascareta quirúrgica d’un sol ús
  • Guants de nitril
  • Gel hidroalcohòlic

Recomanem als visitants que, en la mesura del possible, també incorporin aquests elements de protecció.

mascaret protocol covid

Limitació d’aforaments

Si bé la nostra activitat es duu a terme en espais oberts i en íntim contacte amb la natura, aplicarem una mesura de limitació d’aforament destinada a minimitzar els riscos i fer més plaent l’experiència. 

Així, els grups màxims admesos seràn de 20 persones per activitat. 

 

 

 

 

Montbui visites gent

Reserva i pagament

Per tal de garantir la limitació d’aforaments, així com reduïr els riscos generats del contacte, hem implementat un mecanisme de reserva i pagament previ a la visita.

També disposarem de mitjans de pagament electrònic eficaços i segurs. 

 

 

 

 

 

Pay Pal

Materials promocionals i d’informació

Seguirem disposant, com sempre, de materials promocionals i informatius per a que pogueu completar la vostra visita. No obstant, no els trobareu, com fins ara, accessibles. Ens els haureu de sol·licitar. 

D’aquesta manera, evitarem manipulacions innecessàries.

 

 

Tous Nuclis amb encant

Control de traçabilitat

També, com a mesura de precaució, es durà a terme un recull de traçabilitat dels visitants, per tal d’estendre les mesures de protecció més enllà de la visita. 

Les dades recollides per aquest motiu tindran caràcter confidencial, com marca el RPD, i amb la única finalitat de garantir la traçabilitat en cas de declaració d’nfecció per COVID-19.