Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectiu adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible, Anoia Patrimoni es compromet a dur a terme una gestió sostenible de les seves activitats mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduïr l’impacte les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de la nostra activitat millorant el comportament amb l’entorn.

En el mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a acomplir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHÈRE, que inclou, entre altres, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tant internament com externa sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’empresa.

De la mateixa manera, manifestem el compromís exprés amb la lluita contra la explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories, i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres objectius principals és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmics i ambientals, així com la satisfacció del client. Per a això, se sotmetran els projectes de futures ampliacions de les activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho demandin, adoptant i publicant en tots els caos els nostres objectius de sostenibilitat.