Missió, visió i valors

La nostra missió és la de posar en primer terme el patrimoni històric, cultural i natural com a definitori de la identitat històrica i cultural del territori garantint la màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat.

Aquest patrimoni permet explicar el passat però també, i sobretot, quins han estat els processos de formació del caràcter del territori i de les seves persones, així com ha influït en el desenvolupament de la societat.

Aquesta missió es desenvolupa mitjançant una visió específica en la que el patrimoni esdevé un actor principal i no un simple escenari de fets i successos. De la mateixa manera, entenem el patrimoni cultural, en totes les seves formes i expressions, com un resultat del desenvolupamenthumà i en aquest sentit, volem ser una organització amb esperit de servei, oberta i propera a la societat, que genera confiança i basada en el coneixement amb una cultura estimulant un equip humà cohesionat i compromès.

Basada en l’eficiència i eficàcia de un treball ben fet. Aquest aspecte esdevé també un espai central en la nostra activitat que es fonamenta en els següents valors: 

  • Orientació al client: descobrim, entenem i consolidem les necessitats dels nostres clients, establin-unes relacions honestes, sinceres, amb un tractament proper i respectuós.
  • Respecte al Medi ambient: compromís amb el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i conservació de la biodiversitat.
  • Respecte a les persones: s’aposta per unes relacions laborals adequades i estables, en un marc d’igualtat d’oportunitats.
  • Desenvolupament: afavorim el desenvolupament de les persones mitjançant la cohesió, la col·laboració i el treball en equip.
  • Innovació i recerca: desenvolupar idees per a millorar el servei que donem a la societat i la innovació tecnològica.

La nostra missió té, finalment, l’objectiu de generar un conjunt de Beneficis

Per a la comunitat

Definició de la pròpia identitat cultural

El coneixement del passat i dels seus vestigis és un dels elements que poden ajudar a configurar un sentit de pertinença, vinculant les comunitats locals als seus pobles i ciutats, així com a marcs territorials més amplis.

Revalorització dels espais naturals i patrimonials

Sovint el desconeixement de determinats espais acaba jugant a la seva contra. Conèixer-los ajuda a identificar-los com a propis i importants, generant una voluntat de conservació i millora.

Noves opcions de desenvolupament social i econòmic

La cultura acaba esdevenint un recurs per al creixement social i econòmic, oferint no només noves activitats econòmiques, si no desenvolupant les ja existents, cosa que té també un reflex en les condicions socials.

Intercanvis culturals i socials amb els visitants

L’arribada de visitants d’altres indrets pot desenvolupar-se finalment en un intercanvi bidireccional de caràcter cultural i social.

Per a l’entorn

Millores constants en l’aspecte general de l’entorn

L’ús d’espais culturals i naturals fa que siguin necessàries actuacions de conservació i millora que acaben afectant el seu entorn més immediat (camins, carrers, places…)

Conservació d’espais naturals i patrimonials

Amb la difusió d’espais culturals i patrimonials aquests presenten una funció definida que fa necessàries actuacions de conservació.

Coneixement d’espais singulars

El coneixement permet valorar els espais, molt més enllà de l’àmbit estrictament local.

Per a la cultura i el patrimoni

Sociabilització del coneixement

El coneixement que ens poden aportar els espais culturals i patrimonials sovint s’acumula en publicacions acadèmiques. Aquest coneixement queda, doncs, restringit a un nivell erudit. La nostra funció és fer accessible aquest coneixement al gran públic.

Recuperació d’espais culturals, naturals i patrimonials

Espais perduts o desconeguts s’incorporen al coneixement cultural, modificant i ampliant-lo i, també esdevenint nous recursos.

Sensibilització en la importància dels elements culturals

El coneixement, la identificació personal i col·lectiva i les necessitats de conservació són elements que sensibilitzen sobre la rellevància, caràcter i importància dels elements culturals i patrimonials.