Aleix Saumell Mañé

(Fontrubí,1996)

Graduat en Història i Arqueologia per la Universitat de Barcelona.

Amb investigacions sobre l’Edat Mijtana, tant a nivell domèstic i quotidià com  militar, de la Marca del Penedès. Aquest darrer aspecte, en torn del castell de Font-rubí.Des del 2018, ha realitzat diverses visites guiades, així com articles en mitjans divulgatius no especialitzats i col·laboracions en ràdio i televisió.