A Anoia Patrimoni creiem en la gestió sostenible com a valor central de la nostra activitat. És el nostre compromís afrontar els nous reptes i necessitats derivats dels canvis en les tendències i activitats turístiques. Per aquest motiu establim, en la gestió de la nostra activitat turística, el concepte de desenvolupament sostenible com un instrument que relaciona els aspectes socioculturals, mediambientals i econòmics, buscant així tant la satisfacció dels visitants com de la comunitat local. En el marc d’aquest compromís disposem d’una política de turisme responsable i portem a terme tot un seguit de bones pràctiques.

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE 

Potenciem el coneixement del territori i del patrimoni com a element central d’un turisme respectuós amb el medi i la cultura local.
 • Creixement econòmic, inclusiu i sostenible:
  • Fomentem la compra de productes locals
  • Col·laborem en campanyes amb finalitats socials i projectes de desenvolupament
  • Participem en activitats formatives amb centres formatius i col·legis
  • Col·laborem amb productors locals
 • Inclusió social i ocupació
  • Realitzem accions formatives en relació a les activitats ambientals, de seguretat i qualitat, entre altres, relatives al lloc de treball
  • Ens comprometem a fer servir un llenguatge inclusiu en les nostres comunicacions
 • Us eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic
  • Treballem per optimitzar el consum de recursos naturals i minimitzar els residus que produïm
  • Hem implantat la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus
  • Hem reduït l’ús del paper a la mínima expressió, realitzant les nostres comunicacions en format electrònic
 • Valors culturals, diversitat i patrimoni
  • Respectem els corresponents criteris d’ordenació local
  • Oferim informació sobre diferents propostes culturals, excursions i gastronomia local entre d’altres
  • Hem desenvolupat la nostra missió, visió i valors
 • Seguretat del client
 • Satisfacció i fidelització
  • Disposem de protocols per assegurar la correcta prestació del servei, plans de neteja i de manteniment preventiu
  • Hem implementat sistemes per gestionar les queixes, suggeriments i comentaris dels clients
VES a la POLITICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL ampliada