Aquests dies el turisme és un dels sectors que més està patint els efectes derivats de la pandèmia mundial del COVID-19. Sovint, però, aquests és un sector fàcilment culpabilitzable ja que implica el desplaçament de moltes persones, arreu del món, i sovint de forma massiva. Però el turisme també pot ser un dels actors principals en la lluita contra la pandèmia.

Des d’Anoia Patrimoni, i seguint les directrius de Biosphere Tourism, ens volem afegir, i compartir amb vosaltres, el manifest PostCovid19: El único Horizonte posible para el Sector Turístico sigue siendo la Sostenibilidadque no només indica quines seran les actuacions a dur a terme amb posterioritat a la present pandèmia si no també quina és la filosofia Biosphere que hem aplicat sempre, com a part del nostre compromís de Turisme responsable.